piłkapiłka za bannerempiłka za bannerempiłka obok aktualności

Historia

Kategorie

Piłkarska historia Podlasia Biała Podlaska

na przestrzeni lat 1957–2022

 

 

Podlasie w latach 1957–1974

Powołanie klubu sportowego „Podlasie” Biała Podlaska miało miejsce w pierwszych tygodniach 1957 roku. Wówczas bowiem na bazie zrzeszeń sportowych (istniejących w okresie stalinizmu) nastąpił powrót do działalności klubów sportowych. Z dokumentów archiwalnych wynika, że w lutym 1957 r. miały miejsca zebrania organizacyjne bialskich działaczy sportowych, wskutek których zapadły ustalenia dotyczące powołania nowego klubu sportowego. Następnie (w dniu 15 marca) dokonano zarejestrowania Robotniczego Klubu Sportowego „Podlasie” w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie.

                Nowopowstały klub, który był piłkarskim kontynuatorem dwuletniej działalności TKF Sparta, przystąpił do rozgrywek lubelskiej A klasy (będącej wówczas czwartym poziomem rozgrywek ligowych). Zawodnikami „Podlasia” w latach 50. i 60. byli zazwyczaj młodzi gracze z Białej Podlaskiej, a także piłkarze-żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową w miejscowej jednostce wojskowej. Natomiast od roku 1969 zespół zaczęli wzmacniać piłkarze-studenci przybyli na studia w miejscowej Filii AWF-u.

Piłkarze Podlasia przez pierwsze lata działalności klubu występowali na boisku przy obecnej Szkole Podstawowej nr 3 oraz na boisku przy ulicy Dzierżyńskiego (obecnie jest tam Szkoła Trenerów PZPN). Dopiero od drugiej połowy 1961 roku piłkarze Podlasia zaczęli korzystać z nowopowstałego kompleksu sportowego (jako POSTiW) przy obecnej ulicy Artyleryjskiej.

Pierwszy ligowy mecz Podlasia odbył się 7 kwietnia, wtedy bialski zespół pokonał 2:0 Budowalnych Lublin (bramki zdobyli Ryszard Rybicki i Stańczuk). Podlasie przez kolejne lata (aż do połowy roku 1970) regularnie występowało w A klasie, w której zazwyczaj zajmowało miejsce w środku tabeli. Wyjątek stanowił sezon 1960/61 gdy klub z Białej zagrał w lubelskiej klasie okręgowej (zajął w niej ostatnie miejsce). Powrót w szeregi najwyższej klasy rozgrywkowej na Lubelszczyźnie nastąpił w sezonie 1970/71. Wówczas Podlasie przez kolejne trzy i pół sezonu rywalizowało w lubelskiej lidze okręgowej.

                W marcu 1974 roku klub „Podlasie” zakończył swój kilkunastoletni byt sportowy, nastąpiło bowiem połączenie trzech klubów sportowych w mieście (tj. Podlasie, Krzna i AZS) w jeden klub o nazwie: Robotniczo-Akademicki Klub Sportowy (RAKS) Biała Podlaska.

                Za okres lat 1957–1974 do najlepszych piłkarzy i trenerów klubu należy zaliczyć, m.in.: Gustawa Antonowicza, Wiesława Ciesielskiego, Józefa Dudka, Marcelego Düma, Włodzimierza Łogwińskiego, Emila Noworóla, Waldemara Panasiuka, Ryszarda Rybickiego, Adama Ryłkę, Andrzej Stańczuka, Roberta Weja.

Ważnymi działaczami i ludźmi związanymi z klubem w latach 1957–1974 byli m.in.: Eugeniusz Brzostek, Ryszard Darczuk, Piotr Demczuk, Stanisław Ignaczak, Antoni Kisiel, Stanisław Mirecki, Nowotniak, Jan Puczko.

 

Podlasie w latach 1984–1996

Powrót do działalności sportowej Podlasia nastąpił na początku 1984 roku. Możliwe to było dzięki aktywności i zabiegom grupy bialskich działaczy sportowych, niegdyś związanych z klubem, a także dzięki przychylności władz miejskich i województwa bialskopodlaskiego. Efektem tych starań była reaktywacja (w marcu 1984 r.) Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Podlasie”, klubu który miał w Białej Podlaskiej stanowić konkurencję dla studenckiego AZS AWF.

                Podlasie przystąpiło (od rundy wiosennej sezonu 1983/84) do rozgrywek A klasy na szczeblu okręgu bialskopodlaskiego. Po dwóch sezonach młody zespół wywalczył (po raz pierwszy w swej historii) awans do rozgrywek w trzeciej lidze. Jednak premierowy sezon 1986/87 bialska drużyna zakończyła na ostatnim miejscu w rozgrywkach.

                Przez kolejne sezony (w latach 1987-1995) Podlasie występowało w rozgrywkach klasy miedzykręgowej (będącej czwartym poziomem rozgrywek ligowych w Polsce). Wreszcie w sezonie 1994/95 drużyna (jako MOSiR Podlasie) awansowała do III ligi (zwycięscy tych rozgrywek piłkarze rezerw bialskiego AZS-u nie mogli bowiem skorzystać z awansu). Po rundzie jesiennej 1995/96 działacze klubu zadecydowali o wycofaniu zespołu z dalszych rozgrywek III ligowych. Wiosną 1996 roku w rozgrywkach wojewódzkich Podlasie reprezentowały w ligowych rozgrywkach tylko zespoły juniorskie.

Na początku lipca 1996 r. nastąpiło zebranie władz Podlasia i AZS Biała Podlaska, a w efekcie tego sekcja piłki nożnej AZS AWF została przekazana do bialskiego Podlasia, które od sezonu 1996/97 przystąpiło do rozgrywek III ligowych pod nazwą Klub Sportowy AZS-Podlasie Biała Podlaska.

Za okres lat 1984–1996 do najlepszych piłkarzy i trenerów klubu należy zaliczyć, m.in.: Macieja Biegajłę, Zbigniewa Głuchowskiego, Ireneusza Nosowskiego, Tadeusza Pawłowskiego, Dariusza Semeniuka, Cezarego Stańczuka, Sławomira Stańczuka i Sławomira Wieliczuka. 

Ważnymi działaczami i ludźmi związanymi z klubem w latach 1984–1996 byli m.in.: Stanisław Gasiewicz, Stanisław Ignaczak, Romuald Izdebski, Roman Pykacz, Krzysztof Szczęsny.

 

AZS Podlasie w latach 1996–2003

Okres lat 1996-2003 był czasem, gdy bialskiego Podlasie grało pod nazwą AZS Podlasie. Wówczas zespół bialski zanotował dwa bardzo dobre sezony trzecioligowe, będąc wiosną 1998 roku blisko wygrania tych rozgrywek – piłkarze AZS Podlasie w sezonie 1997/98 osiągnęli najlepszy wynik w swej historii, zdobywając wicemistrzostwo trzeciej ligi. Od połowy 1999 roku bialski zespół występował  w IV lidze, z której w sezonie 2001/02 spadli do klasy okręgowej (po roku zespół wrócił w szeregi IV ligi). Skład AZS Podlasie przez siedem lat działalności składał się zazwyczaj z piłkarzy-studentów, a na przełomie lat 90. i 00. drużynę coraz liczniej zasilali młodzi piłkarze wywodzący się z młodzieżowych drużyn (UKS TOP-54).

Za okres lat 1996–2003 do najlepszych piłkarzy i trenerów klubu należy zaliczyć, m.in.: Macieja Biegajło, Tadeusza Grulę, Wojciech Jarzynkę, Michała Kozłowskiego, Rafała Majkowskiego, Ireneusza Nosowskiego, Tadeusza Pawłowskiego, Krzysztofa Stężałę, Rafała Weja, Kamila Twarowskiego.   

Ważnymi działaczami i ludźmi związanymi z klubem w latach 1996–2003 byli m.in.: Stanisław Gasiewicz, Krzysztof Kilisiński, Jan Jakubiec, Jerzy Jaworski.

 

Podlasie w latach 2003–2022

W najnowszej historii bialskiego Podlasia klub od połowy 2003 roku występuje pod nazwą Miejski Klub Sportowy „Podlasie”. Klub w swej działalności wspomagany jest przez Urząd Miasta w Białej Podlaskiej, który jest głównym sponsorem piłkarzy. Jednocześnie przez minione lata pomocą organizacyjno-finansową Podlasie wspomagają niektóre bialskie firmy.

                Piłkarze Podlasia od sezonu 2003/04 grali w IV lidze (grupa lubelska), będąc w niej przez kolejne sezony drużyną środka tabeli. Zespół bialski w tym czasie tworzyli piłkarze wywodzący się z Białej Podlaskiej, a także piłkarze-studenci przybywający na studia na bialskim AWF-ie. Klub od sezonu 2009/10 rywalizuje na poziomie III ligi (lubelsko-podkarpackiej), będącej de facto czwartym poziomem rozgrywek wskutek reformy ligowej przeprowadzonej przez władze PZPN-u w 2008 roku. Po jednym sezonie w IV lidze lubelskiej (2015/16) Podlasie od połowy 2016 roku uczestniczy w rozgrywkach III ligi (grupa 4.) złożonej z drużyn z województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Piłkarze Podlasia każdy z tych pięciu sezonów kończyli szczęśliwie na lokacie dającej utrzymanie trzecioligowe.

                Na początku 2022 roku doszło do zmian we władzach MKS „Podlasie”. W związku z tym 13 stycznia br. nowy zarząd klubu utworzyli: Tomasz Buraczewski (prezes klubu), Sławomir Wołczyk (wiceprezes klubu) i Kamil Bartoszuk (członek zarządu). W pierwszych tygodniach 2022 roku nastąpiło także połączenie MKS Podlasie z AP TOP-54. Dzięki temu procesowi drużyna III ligowa seniorów Podlasia, jak i dotychczasowe drużyny juniorskie i młodzieżowe AP TOP-54, od rundy wiosennej sezonu 2021/22 przystąpiły do rozgrywek jako MKS Podlasie Biała Podlaska. 16 maja br. miało miejsce kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Po rezygnacji przez Kamila Bartoszuka z funkcji członka zarządu, jego miejsce zajął Dariusz Magier, a nowym członkiem zarządu został Konrad Twarowski.

Za okres lat 2003–2022 do najlepszych piłkarzy i trenerów klubu należy zaliczyć, m.in.: Pawła Baciutę, Dariusza Banaszuka, Rafała Borysiuka, Władimira Gieworkiana, Damiana Guzka, Wojciecha Jarzynkę, Dmitrija Jekimowa, Kamila Kocoła, Pawła Komara, Marcina Korneluka, Patrika Magiera, Arkadiusza Maksymiuka, Marka Piotrowicza, Roberta Różańskiego, Miłosza Storto, Jarosława Szendla, Adama Wasiluka, Macieja Wojczuka.

Ważnymi działaczami i ludźmi związanymi z klubem w latach 2003–2022 byli m.in.: Zbigniew Barszcz, Janusz Daniluk, Jan Jakubiec, Krzysztof Kilisiński, Konrad Kamil Twarowski.

Opracowanie: Cezary Hince

Nasi sponsorzy i partnerzy