piłkapiłka za bannerempiłka za bannerempiłka obok aktualności

Opłaty

REGULAMIN

opłacania składek członkowskich zawodników sekcji piłki nożnej

Akademii Piłkarskiej PODLASIE Biała Podlaska

 

1. Opłacanie składek członkowskich jest obowiązkiem wynikającym ze statutu MKS PODLASIE Biała Podlaska.

2. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia treningowe.

3. Opłata składki członkowskiej jest stała i liczba odbytych treningów oraz obecności w miesiącu nie ma wpływu na jej wysokość.

 • w przypadku długoterminowej nieobecności spowodowanej chorobą bądź kontuzją, członek może złożyć podanie do Zarządu Klubu o zmniejszenie opłaty w danym miesiącu - które zostanie rozpatrzone indywidualnie.

4. Osoby uczestniczące w zajęciach grup treningowych opłacają składkę członkowską przez cały rok kalendarzowy.

 • składki członkowskie w miesiącu lipcu – opłata 50 % za każde dziecko.

5. Składka powinna być opłacona do dnia 10-go każdego miesiąca z góry.

6. Składki członkowskie należy wpłacać na rachunek bankowy: 85 8025 0007 0072 6056 2000 0030 lub w biurze klubu.

* dokonując wpłaty na w/w konto w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia oraz okres za jaki dokonuje się opłaty tj. miesiąc, kwartał, rok.

7. Wysokość składki członkowskiej od 01.01.2022 wynosi 120,00 zł miesięcznie.

8. Ulgi przysługujące zawodnikom:

 • 50 % ulgi trenującemu drugiemu i kolejnemu rodzeństwu,
 • zawodnikom dojeżdżającym na treningi spoza powiatu Biała Podlaska opłata członkowska może zostać ustalana indywidualnie,
 • zawodnicy w wieku Juniora Starszego są zwolnieni ze składek członkowskich.

9. Zaległości we wpłatach bez podania przyczyny skutkują kolejno:

 • do 3 miesięcy - brakiem możliwości udziału w treningach,
 • powyżej 6 miesięcy – skreślenie z listy zawodników.

Zawodnik z nieopłaconymi składkami:

 • nie może otrzymać żadnego zaświadczenia z klubu (np.: zaświadczenia do szkoły itp.),
 • nie może otrzymać z klubu żadnego sprzętu sportowego.

10. Środki finansowe pochodzące ze składek przeznaczone są w szczególności na:

 • dofinansowania udziału w zawodach (transport na mecze ligowe),
 • dofinansowania organizacji zawodów (delegacje sędziowskie, opieka medyczna),
 • utrzymania kompleksu boisk przy ulicy Zdanowskiego,
 • dofinansowanie opłat działalności statutowych,
 • wynagrodzenia trenerów.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.
Biuro: Marek Kuraś 695-988-778

 

Nasi sponsorzy i partnerzy